Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Haptics
Απτική, Απτική Επιστήμη
 
 

Υπάρχει και η απτική επιστήμη, η μελέτη του τρόπου απτικής επαφής και συλλειτουργίας ανθρώπου και υπολογιστή. (χρήση μοχλοδηγού, ηλ-γαντιών κ.α.) Βέβαια στα ελληνικά ο όρος διευρύνεται πέραν από την υπολογιστική και μπορεί να μελετήσει το φαινόμενο αφή ως δράσης και αντίδρασης σε ποικιλία καταστάσεων.

 

   απτική ψάθα       haptic pad
   απτική οθόνη      touch screen

         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS