Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
highlight, highlighted, highlighting
χρωμοσημαίνω, χρωμοσημασμένος, χρωμοσύμανση
(επισημαίνω, επισήμανση)
 
 

Μια ένδειξη επιλογής ενός αποσπάσματος κειμένου ή τμήματος λογιστικού φύλλου ή ενός αντικειμένου. Η επιλογή σημαίνεται με αλλαγή χρώματος.

Η «επισήμανση» είναι ο γενικός όρος. Η ειδική χρωμοσύμανση είναι αυτό που συνήθως κάνουν οι υπολογιστές χρωμοσημαίνοντας την επιλογή. Το κάνουν βέβαια και η μαρκαδόροι.

Υπάρχουν κι άλλα είδη επισήμανσης όπως η υπογράμμιση, χρωμογραμμάτιση (έγχρωμα γράμματα), πλαισιοσήμανση (η επιλογή σε άχρωμο ή έγχρωμο πλαίσιο).

Είπαμε πρέπει να ακριβολογούμε, για να καταλαβαινόμαστε.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS