Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
hot plugging
ΕνΘ, ΕνΘερμώ, θερμής εγκατάστασης
 
 

Η συνεχής λειτουργία είναι στοιχείο σημαντικό σε πολλές καταστάσεις ιδίως στις περιπτώσεις διακομιστών. Ένας τρόπος, σχετικά δαπανηρός, είναι η χρήση ομοιοταξίων. Ένας τεχνολογικός τρόπος που αναπτύχθηκε τελευταία είναι η εν θερμώ εγκατάσταση στοιχείων π.χ. ενός σκληρού δίσκου, ή ποντικιού χωρίς το σύστημα να σταματήσει να λειτουργεί. Εγκατάσταση, συνορισμός και αποδοτική λειτουργία γίνονται χωρίς προβλήματα ενώ το υλισμικό λειτουργεί. Ο ΚΣΔ προσφέρει τις δυνατότητες για ενθερμώ εγκατάσταση.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS