Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
παραγραφοποίηση, εσοχή, εξοχή
indentation, indent, hanging indent
 
 

Μιλούμε για τον τρόπο που παραγραφοποιείται ένα κείμενο, δηλ. με πιο τρόπο σημαίνεται ότι ένα τμήμα ενός κειμένου είναι μια παράγραφος. Ο παραδοσιακός τρόπος, ιδίως σε προσωπικά κείμενα, είναι η εσοχή. Δηλαδή το κείμενο παραγράφου ξεκινά λίγο πιο μέσα από την αριστερή κάθετο στοίχιση του κειμένου. Υπάρχει και η εξοχή όπου το πρώτο γράμμα εξέχει στ’ αριστερά μερικά διαστήματα. Η εξοχή ήταν παλιά πολύ διαδεδομένη σε βιβλία αλλά φαίνεται να ξεχνιέται πιθανόν για λόγους οικονομίας χώρου και χαρτιού.

Η άλλη πιο μοντέρνα μέθοδος παραγραφοποίησης, που φαίνεται να αρέσει στα αμερικανάκια που την επέβαλαν, είναι το κενό διάστιχο, δηλ. μια κενή γραμμή μεταξύ παραγράφων. Συνηθισμένη πραγραφοποίηση είναι και η πλήρης αριστερή στοίχιση με κοπή της τελευταίας γραμμής μιας παραγράφου και έναρξη της νέας παραγράφου από καινούργια γραμμή. Σ’ αυτή την περίπτωση η χρήση του διάκενου γίνεται για νέο εδάφιο.

Και κάτι που πρέπει να ξέρουμε. Παραγραφόσημο είναι αυτό . Το δίσιγμα§, είναι τώρα το σύμβολο του εδαφίου. Αυτό μας το επέβαλαν οι υπολογιστές.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS